Ordnande av verksamheten
Julkaistu: 17.01.2022 00.00

Ordnande av verksamheten

I och med Regionförvaltningsverkets beslut från 4.2.2021 baserat på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar åläggs aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänhet att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Beslutet är i kraft under tiden 7.1 – 31.1.2022.

RFV har bekräftat att rådande begränsning om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inte påverkar fortlöpande verksamhet inom föreningen.

Jeppis FBC vidtar följande åtgärder:

- Föräldrar/personer som för barn till träningar inte kommer in i idrottsanläggningen utan väntar utanför. Med undantag för gruppen för 2015-2016 födda där verksamheten är uppbyggd som föräldra-barn träning.
- Spelare ska anlända till hallen max 10 min innan den egna träningen börjar för att hinna tvätta händer och byta om, men inte mera.
- Vistelse i halen endast under egna träningar, inte utöver dessa.
- Omklädningsrummen används inte i Rettig Sport Center. Undantag under de av förbundet ordnade matcherna.

- Kom ihåg avstånd och planera träningen så att detta stöds.
- Tränarna och personalen använder munskydd
- Under träningen görs övningar och träningsmoment så att spelarna undviker trängsel och närkontakt.
- Inga träningsmatcher bokas in.
- Varje grupp avslutar träningen 5 min innan utsatt tid så att gruppbytet kan skötas smidigt.

Instruktionerna sänds ut till tränare, lagledare, spelare och vårdnadshavare via föreningens informationskanal Jopoox, materialet publiceras på hemsidan och sätts också upp i Rettig Sport Center.


Carolina Isomaa
Jeppis Floorball Club

10.1.2022