Toiminnan järjestäminen
Julkaistu: 17.01.2022 00.00

Toiminnan järjestäminen

Aluehallintoviraston 4.2.2021 tekemällä tartuntatautilain 58 d §:ään perustuvalla päätöksellä järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisä- ja ulkotilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Päätös on voimassa 7.1.-31.1.2022 välisenä aikana.

AVI on vahvistanut, että nykyinen rajoitus yli 10 hengen yleisötilaisuuksiin ja -tapaamisiin ei vaikuta jatkuvaluonteiseen harrastustoimintaan yhdistyksen sisällä.

Jeppis FBC noudattaa toiminnassa seuraavat toimenpiteet:

- Vanhemmat tai henkilöt jotka tuovat lapsia treeneihin tai hakevat heitä treeneistä, eivät saa tulla sisälle urheiluhalliin. Poikkeuksena ryhmä joissa on mukana 2015-2016 syntyneet lapset, joka toteutetaan vanhempi – lapsi treeninä.

- Pelaajat saavat tulla halliin max 10 minuttia ennen oman treenivuoron alkamista, jotta ehtivät pestä kädet ja vaihtaa vaatteet ennen treenien alkamista

- Hallissa saa olla vain omien treenien aikaan, ei muina aikoina

- Pukuhuoneet eivät ole Rettig Sport Centerissä käytössä. Tästä käytännöstä poiketaan liiton järjestämien pelien aikana.

- Muistetaan pitää treeneissä oikeat etäisyydet ja suunnitellaan treenit siten, että etäisyydet toteutuu

- valmentajat ja muut toimitehenkilöt käyttävät suu- nenäsuojaa

- harjoitusten aikana tehdään sellaisia harjoituksia, että vältytään ylimääräisiltä ruuhkilta ja lähikontakteilta

- ei pelata harjoituspelejä

- jokainen ryhmä lopettaa harjoitukset 5 minuuttia ennen oman vuoron loppua, näin vältytään ylimääräisiltä kontakteilta

Ohjeet lähetetään valmentajille, joukkueenjohtajalle, pelaajille ja huoltajille seuran tiedotuskanavan, Jopoxin kautta ja materiaali julkaistaan seuran kotisivulla sekä laitetaan seinälle myös Rettig Sport Centerissä.

Carolina Isomaa
Jeppis Floorball Club

10.1.2022