10
HEL
11.30
Naiset , Division 2

JFBC - Sc Kokkola  

Kitin Vapari Kannus